Betekenis van woorden: Woont hier …?

Het Poolse woord voor “Woont hier …?”

Het Poolse woord voor “Woont hier …?” is Czy tu mieszka…? In het Pools worden vragen meestal niet gemaakt door middel van inversie maar door het gebruik van vraagwoorden. Als u in het woordenboek naar het woord czy zoekt vindt u als vertaling “of”. Hier leidt het echter een vraag in. Tu betekent “hier” en mieszka betekent “woont”.  Cz spreekt u uit als Tsj in het woord Tsjechie. Deze vraag wordt dus uitgesproken als Tsi toe mjeshka…?